Μαθήματα - Πρόγραμμα:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:30 - 12:30
STRETCHING
11:30 - 12:30
STRETCHING
12:00 - 13:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (παιδικό)
13:00 - 14:00
ΗΙΡ-ΗΟΡ (παιδικό)
16.30 - 17.30
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17:30 - 18:30
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17:30 - 18:30
ΜΠΑΛΕΤΟ (παιδικό)
17:30 - 18:30
ΜΠΑΛΕΤΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
17:30 - 18:30
MODERN JAZZ (παιδικό)
18:00 - 19:00
FLAMENCO
18:30 - 19:30
PILATES
18:30 - 19:30
STRETCHING
18:30 - 19:30
STRETCHING
18:30 - 19:30
STRETCHING
19:30 - 20:30
ΜΠΑΛΕΤΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
19:30 - 21:00
ΜΠΑΛΕΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
19:30 - 21:00
JAZZ
19:30 - 21:00
ΜΠΑΛΕΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
19:00 - 20:00
MUSICAL
21:00 - 22:00
ΗΙΡ-ΗΟΡ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
21:00 - 22:30
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ