Μαθήματα - Πρόγραμμα:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:30 - 12:30
Stretching
11:30 - 12:30
Stretching
12:00 - 13:00
Σύγχρονο (παιδικό)
13:00 - 14:00
Ηip-Ηop (παιδικό)
14:00 - 15:00
Μπαλέτο αρχαρίων (ενηλίκων)
17:00 - 18:00
Κινητική αγωγή (παιδικό)
17:00 - 18:00
Κινητική αγωγή (παιδικό)
18:00 - 19:00
Μπαλέτο (παιδικό)
18:30 - 19:30
Jazz (παιδικό)
18:00 - 19:00
Μπαλέτο (παιδικό)
17:30 - 18:30
Μπαλέτο (παιδικό)
19:00 - 20:00
Pilates
19:30 - 20:30
Μαπλέτο αρχαρίων
19:00 - 20:00
Stretching
18:30 - 19:30
Stretching
20:00 - 21:30
Μπαλέτο προχωρημένων
20:30 - 21:30
Musical
20:00 - 21:30
Μπαλέτο προχωρημένων
19:30 - 21:00
Modern jazz (ενηλίκων)
21:30 - 22:30
Ηip-Ηop
21:00 - 22:30
Σύγχρονο ενηλίκων